Voorschrijven en bestellen

  1. Taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar. Het ondertekende bestelformulier fungeert als recept.
  2. Taperingstrips zijn geen vervanging van de gebruikelijke zorg die de arts dient te bieden. Goede begeleiding van de patiënten tijdens, en ook nog enige tijd na het afbouwen, is en blijft belangrijk om eventuele terugval tijdig te herkennen.
  3. Taperingstrips zijn een farmacotherapeutisch hulpmiddel om afbouw of dosisreductie voor patiënt en arts te verbeteren.
  4. In overleg met de behandelaar kan een keus worden gemaakt uit de verschillende afbouwschemas op het bestelformulier.
  5. Na ondertekening door de arts dient het formulier te worden gefaxt naar de Regenboogapotheek. Het fax-nummer staat op het bestelformulier.
  6. De medicatie wordt naar het huisadres van de patiënt verstuurd. De strip wordt binnen een week per post bij u thuis afgeleverd. Bij taperingtrajecten met meer dan één strip wordt allereerst de eerste strip voor 28 dagen verstuurd. Aan het eind van de derde week wordt de volgende strip toegezonden. Er wordt nooit meer dan één strip tegelijk verstuurd.
  7. De patiënt ontvangt na gebruik van de taperingstrip(s) een vragenformulier en een retourenvelop waarin wordt gevraagd naar de ervaringen met het afbouwen. Aan de hand van de zo verkregen gegevens kunnen de afbouwstrips in de toekomst verder worden verbeterd.
  8. Hieronder kunt u klikken op het medicijn waarvoor taperingstrips beschikbaar zijn.
  9. Voor het voorschrijven van antidepressiva in doseringen die niet standaard verkrijgbaar zijn kan gebruik worden gemaakt van het eenvoudigere bestelformulier onder ‘Doseringen op maat’.

Download een recept/bestelformulier

Invisible