Voorschrijven en bestellen

 1. Taperingstrips zijn alleen beschikbaar op recept. Indien het bestelformulier getekend is door de arts/psychiater is het formulier een geldig recept.
 2. Taperingstrips zijn géén vervanging van de zorg die geboden wordt door de arts/psychiater. Accurate support en begeleiding van de patiënt blijft zowel tijdens, als enige tijd na het afbouwen, nodig om een vorm van terugval tijdig te herkennen.
 3. Taperingstrips zijn een wetenschappelijk bewezen manier om af te bouwen van medicatie zonder (of met geminimaliseerde) onttrekkingsverschijnselen.
 4. De patiënt kan samen met de arts/psychiater (en eventueel met advies van de apotheker, zie adviesformulieren) het afbouwtraject vaststellen (shared decision making).
 5. Het getekende bestelformulier (welke dan een geldig recept is) dient naar Regenboog Apotheek te worden gestuurd. Het emailadres en/of faxnummer staan vermeld op het bestelformulier.
 6. De Taperingstrip(s) wordt naar de patiënt toegezonden. Zowel de voorschrijver als de patiënt ontvangen informatie per mail.
 7. Taperingstrips kunnen ook naar patiënten in het buitenland verzonden worden, mits dit niet in strijd is met de regelgeving van het desbetreffende land.
 8. Er zijn Taperingstrips voor nagenoeg alle psychoactieve medicijnen. Zie hieronder voor alle medicijnen, onderverdeeld in medicijngroepen.

Antidepressiva

 1. Agomelatine (Valdoxan)
 2. Amitriptyline (Sarotex, Tryptizol)
 3. Bupropion (Wellbutrin, Zyban)
 4. Citalopram (Cipramil)
 5. Clomipramine (Anafranil)
 6. Doxepine (Sinequan)
 7. Duloxetine (Symbalta)
 8. Escitalopram (Cipralex, Lexapro)
 9. Fluoxetine (Prozac)
 10. Fluvoxamine (Fevarin)
 11. Imipramine (Tofranil)
 12. Maprotiline (Ludiomil)
 13. Mianserine (Tolvon)
 14. Mirtazapine (Remeron)
 15. Moclobemide (Aurorix)
 16. Nortriptyline (Nortrilen, Pamelor)
 17. Paroxetine (Seroxat, Paxil)
 18. Sertraline (Zoloft)
 19. Tranylcypromine
 20. Trazodon (Trazolan, Desyrel, Oleptroja)
 21. Venlafaxine

Antipsychotica

 1. Aripiprazol (Abilify)
 2. Broomperidol (Impromen)
 3. Chloorproxiteen (Truxal)
 4. Clozapine (Leponex)
 5. Flupentixol (Fluanxol, Depixol)
 6. Haloperidol (Haldol)
 7. Levomepromazine (Nozinan)
 8. Olanzapine (Zyprexa, Olasek)
 9. Paliperidon (Invega, Xeplion)
 10. Perfenazine (Trilafon)
 11. Periciazine (Neuleptil)
 12. Pimozide (Orap)
 13. Quetiapine (Seroquel)
 14. Risperidon (Risperdal)
 15. Sulpiride (Dogmatil)
 16. Tiapride (Tiapridal)
 17. Zuclopentixol

Sedativa

 1. Alprazolam (Xanax)
 2. Bromazepam
 3. Brotizolam (Lendormin)
 4. Chloordiazepoxide (Librium, Librax)
 5. Clobazam (Frisium)
 6. Clorazepinezuur (Tranxene, Tranxilium)
 7. Diazepam (Stesolid, Valium)
 8. Flunitrazepam (Rohypnol)
 9. Flurazepam (Dalmadorm)
 10. Lorazepam (Dormonoct)
 11. Loprazolam (Dormonoct)
 12. Lormetazepam (Noctamid)
 13. Midazolam (Dormicum)
 14. Nitrazepam (Mogadon)
 15. Oxazepam (Seresta, Serax)
 16. Prazepam (Reapam)
 17. Temazepam (Normison)
 18. Zolpidem
 19. Zopiclon

Analgetica

  1. Methadon (Symoron)
  2. Morfine
  3. Oxycodon (OxyNorm)
  4. Oxycodon Retard (OxtContin)
  5. Tramadol (Tramal)

Anti-epileptica

  1. Carbamazepine (Tegretol)
  2. Clonazepam (Rivotril)
  3. Fenytoine (Diphantoine)
  4. Gabapentine (Neurontin)
  5. Pregabaline (Lyrica)