Taperingstrip_3.jpg

Verzoek om antwoord op vragen over vergoeding taperingstrips

Peter Groot en Jim van Os

Taperingstrips maken verantwoord afbouwen en zorg op maat mogelijk. Een aantal zorgverzekeraars wil ze niet vergoeden. Dit levert problemen op voor steeds meer patiënten en voor de artsen die hen begeleiden. Om hier een eind aan te kunnen maken vragen wij het Zorginstituut om op belangrijke vragen eindelijk antwoord te geven.

Stoppen met medicijnen zoals antidepressiva levert vaak problemen op. Al tientallen jaren lukt het veel gebruikers niet om zonder problemen te stoppen en te vaak lukt dat zelfs helemaal niet. Onnodig leed en onnodig medicijngebruik is het resultaat. Verschillende oorzaken kunnen worden aangewezen. Richtlijnen adviseren geleidelijk afbouwen en rekening houden met wat de patiënt zelf wil en aankan, maar maken niet goed duidelijk hoe dat moet. Ze zijn expert-based maar niet wetenschappelijk onderbouwd. Een arts kan voor een individuele patiënt niet weten wat de beste aanpak zal zijn omdat onze huidige kennis is gebaseerd op groepsonderzoek. Medicatie om geleidelijk af te kunnen bouwen in kleine stappen en in een tempo dat door arts en patiënt samen wordt bepaald was tot voor kort niet beschikbaar.

Taperingstrips maken het mogelijk om medicatie in kleine stappen in een door arts en patiënt samen gekozen tempo af te bouwen. Dit maakt zorg op maat mogelijk.

Retrospectief onderzoek laat zien dat afbouwen met taperingstrips veel beter gaat dan zonder. Er zijn veel minder onttrekkingsverschijnselen, het lukt veel vaker om te stoppen en als stoppen door terugval niet lukt blijkt het in een aantal gevallen mogelijk om de dosering te verlagen. De tevredenheid over de taperingstrips, waarvoor inmiddels wereldwijd belangstelling bestaat, is groot.

Volgens Cinderella, de stichting die het initiatief nam voor de ontwikkeling van de taperingstrips, voldoet de medicatie in de taperingstrips aan de eisen voor rationele farmacotherapie en dient die daarom vanuit het basispakket te worden vergoed.

Staatssecretaris van Rijn heeft laten weten dat vergoeding mogelijk is. Hoewel de taperingstrips goedkoop zijn vinden een aantal zorgverzekeraars ze toch te duur omdat blijven doorgebruiken goedkoper is. Verzekerden werden en worden onjuist geïnformeerd en ten onrech­te werd gesuggereerd dat er bij de ontwikkeling van de taperingstrips sprake zou zijn van belangenver­strengeling. Vergoeding van de taperingstrips wordt geweigerd, waarbij zorgverzekeraars nadrukkelijk op de stoel van de arts gaan zitten.

Dit levert steeds meer problemen op voor de artsen en de psychiaters die de taperingstrips willen voorschrijven en voor de patiënten die ze willen gebruiken.

Die problemen hadden voorkomen kunnen worden als normaal overleg mogelijk was geweest en als het Zorginstituut belangrijke vragen over de rationaliteit van de taperingstrips had willen beantwoorden. Of als de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie over de taperingstrips een standpunt had willen bepalen. Dat is allemaal niet gebeurd. De problemen zijn hierdoor steeds groter geworden.

Het Zorginstituut heeft inmiddels besloten om een bijeenkomst te organiseren om tot een oplossing te komen. Tijdens die bijeenkomst zullen vragen aan de orde komen waarop wij, als ontwikkelaars van de taperingstrips, antwoorden kunnen geven. Wij zijn echter bij die bijeenkomst niet welkom. Daarom hebben we de notitie ‘Verzoek om antwoord op vragen over vergoeding taperingstrips‘ geschreven die we openbaar maken omdat we niet goed meer kunnen uitleggen waarom de vergoeding van taperingstrips zoveel problemen moet opleveren.

We verzoeken het Zorginstituut om de inhoud van deze notitie in de bijeenkomst in te brengen en om op de vragen over de rationaliteit van de taperingstrips een duidelijk antwoord te geven.


Dr. Peter C. Groot is onderzoeker/ervaringsdeskundige bij het User Research Center, Universiteit Maastricht, en vrijwilliger bij de Stichting Cinderella TherapeuticsProf.dr. Jim van Os is voorzitter Divisie Hersenen, Universitair Medisch Centrum Utrecht. Contact: p.c.groot@maastrichtuniversity.nl


Download de notitie  Verzoek om antwoord op vragen over vergoeding taperingstrips

Peter GrootVerzoek om antwoord op vragen over vergoeding taperingstrips
Share this post

Join the conversation