Waarom taperingstrips?

Bij het afbouwen van antidepressiva, antipsychotica, slaap- en kalmeringsmiddelen en andere medicijnen kunnen zich allerlei problemen voordoen. Problemen waar patiënten zoveel last van kunnen hebben dat stoppen met de medicatie niet lukt, of alleen met heel veel moeite en klachten.

Onttrekkingsverschijnelen zijn een van de belangrijkste probleem tijdens het afbouwen van bepaalde medicijnen. Dit zijn fysieke en psychische klachten als gevolg van abrupt stoppen of een te snelle dosisverlaging. Deze klachten kunnen worden voorkomen door niet in één keer abrupt te stoppen, maar door de dagelijkse dosis in kleine stapjes te verlagen en daarvoor voldoende tijd te nemen.

Geleidelijk afbouwen is dus belangrijk, maar vraagt ook om maatwerk. Want wat voor de één goed werkt, kan voor de ander slecht uitpakken. In 2010 werd Project Tapering opgezet door Cinderella Therapeutics om een oplossing te bieden voor problemen die zich kunnen voordoen bij het afbouwen. In 2016 is het project overgedragen om binnen het User research Centrum te worden voortgezet.

Doel van taperingstrips

Het doel van het project tapering is om een oplossing te bieden voor problemen die zich kunnen voordoen bij het afbouwen van antidepressiva, antipsychotica, slaap en kalmeringsmiddelen en andere medicijnen. Problemen waar patiënten zoveel last van kunnen hebben dat stoppen niet lukt of alleen met heel veel moeite en klachten.

De belangrijkste problemen zijn onttrekkingsverschijnselen: fysieke en psychische klachten als gevolg van abrupt stoppen of een te snelle dosisverlaging. Klachten die kunnen worden voorkomen door niet in één keer abrupt te stoppen, maar door de dagelijkse dosis in kleine stapjes te verlagen en daarvoor voldoende tijd te nemen.
Geleidelijk afbouwen is dus belangrijk, maar moeilijk om goed in praktijk te brengen. De hiervoor benodigde lage doseringen zijn niet voldoende beschikbaar en de huidige afbouwschema’s niet goed genoeg. ‘Geleidelijk’ afbouwen betekent ook niet voor iedereen hetzelfde.
Een afbouwschema dat voor de een goed werkt maakt een ander ziek. Welk schema voor iemand optimaal is kan niet worden voorspeld. Patiënten hebben nauwelijks mogelijkheden om zelf te bepalen hoe lanzaam ze willen afbouwen.
Al deze problemen zijn al vele jaren bekend maar dat leidde niet tot praktische oplossingen waar patiënten en artsen goed mee uit de voeten kunnen. Van de farmaceutische industrie kan niet worden verwacht dat ze moeite doet om het gebruik van haar eigen producten te stoppen, apothekers konden of wilden geen medicatie op maat leveren en behandelaars legden zich hier te gemakkelijk bij neer.
De schadelijke gevolgen zijn nog steeds heel groot: onnodig langdurig medicijngebruik omdat het niet lukt om te stoppen, onnodige en soms zeer ernstige klachten als gevolg van te snel afbouwen en foute diagnoses omdat onttrekkingsverschijnselen foutief worden geïnterpreteerd. Project Tapering probeert hierin verandering brengen door Taperingstrips te ontwikkelen.

Tapering

Tapering komt van het Engelse ‘to taper’ wat ‘geleidelijk doen afnemen’ betekent. Een taperingstrip is ‘medicatie op rol’ voor een periode van 28 dagen waarmee de dagelijkse dosis van een medicijn in 28 dagen geleidelijk een stuk wordt verlaagd. Door gebruik te maken van één of meer taperingstrips kan iemand de dagelijkse dosis van een medicijn geleidelijk een stuk verlagen (dosisoptimalisatie), of helemaal naar nul afbouwen. Taperingstrips bieden patiënten eindelijk de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe langzaam ze de dosis willen verlagen. Hoe meer tijd daarvoor wordt genomen, hoe kleiner de kans op het optreden van onttrekkingsverschijnselen.

adminTaperingstrips