Voor welke medicijnen zijn er taperingstrips?

Taperingstrips kunnen worden ontwikkeld voor medicijnen die bij te snelle dosisverlaging ontrekkingsverschijnselen kunnen veroorzaken.

Taperingstrips kunnen worden ontwikkeld voor medicijnen die bij te snelle dosisverlaging ontrekkingsverschijnselen kunnen veroorzaken.
Het belangrijkste criterium voor Cinderella is dat voor een medicijn taperingstrips kunnen worden ontwikkeld als patiënten daarmee beter geholpen worden dan op dit moment in de praktijk het geval is. Als de zorg erdoor verbeterd. Bepalend is dus niet of het in principe nu al mogelijk is om een medicijn geleidelijk af te bouwen, maar of dat in de praktijk ook in voldoende mate lukt.

Belangrijk om in dit verband op te merken is dat professionals anders kijken dan patiënten. De psychiater die meldde dat hij patiënten kent die zonder problemen met paroxetine konden stoppen (vonden zijn patiënten dat ook?) denkt misschien denken dat alle patiënten dat dan (moeten) kunnen. Maar dat is niet zo. Bij het bepalen van de meerwaarde van taperingstrips ten opzichte van de huidige pratijk moet het patiëntenperspectief daarom zwaar meewegen.
Op dit moment zijn taperingstrips beschikbaar ontwikkeld voor de antidepressiva paroxetine en venlafaxine en voor de slaap- en kalmeringsmiddelen diazepam, oxazepam en temazepam. Als er behoefte is aan taperingstrips voor andere medicijnen dan wordt geprobeerd om die ook te ontwikkelen.

Eerste ervaringen met taperingstrips

De eerste taperingstrips, voor paroxetine, zijn inmiddels anderhalf jaar beschikbaar. De ervaringen van patienten die ze inmiddels hebben gebruikt laten zien dat ze in de praktijk goed voldoen. Patiënten waarderen het feit dat ze nu eindelijk zelf kunnen kiezen en lieten weten dat ze dankzij de taperingstrips veel minder last hadden van ontrekkingsverschijnselen dan bij eerdere afbouwpogingen zonder taperingstrips.

adminVoor welke medicijnen?