Over het project

Bij het afbouwen van antidepressiva, antipsychotica, slaap- en kalmeringsmiddelen en andere medicijnen kunnen zich allerlei problemen voordoen. Problemen waar patiënten zoveel last van kunnen hebben dat stoppen met de medicatie niet lukt, of alleen met heel veel moeite en klachten.

Geen financieel belang

Project Tapering heeft geen commercieel doel. Cinderella ontwikkelde de eerste taperingstrips, maar maakte die niet zelf en had geen financieel belang bij de verstrekking ervan. Apotheker drs. Paul Harder van de Regenboogapotheek werd bereid gevonden om dat te doen. Taperingstrips zijn alleen op recept verkrijgbaar en de medicatie wordt uit het basispakket vergoed op basis van de hiervoor geldende regels. Hiermee werd aan de maatschappelijk doelstelling van Cinderella voldaan. Voor het User Research Centrum geldt hetzelfde als voor Cinderella. Financieel gewin is geen doelstelling. Bevordering van goede en betaalbare zorg, door bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van taperingstrips, is dat wel. Ook het User Research Centrum heeft geen financieel belang bij project Tapering.

Geschiedenis taperingstrips

Het project Tapering werd in 2010 bij Cinderella ingebracht door Harry Leurink, op basis van een idee dat hij in 2004 in NRC Handelsblad had beschreven: ‘De medicijnontwenningsstrip’. Peter Groot en Jan van Ingen Schenau schreven in 2012 samen een rapport waarin zij pleitten voor de totstandkoming van een richtlijn voor het afbouwen van antidepressiva. Daarin worden ‘stoppakketten’ genoemd als mogelijke oplossing voor de problemen bij het afbouwen van antidepressiva. Een idee dat conceptueel vergelijkbaar is met het idee van Harry Leurink. Prof. Dick van Bekkum, bestuursvoorzitter van Cinderella, las over dit rapport in Medisch Contact en nam contact op met de auteurs. Peter Groot sloot zich vervolgens als vrijwilliger bij Cinderella aan om aan de realisering van de taperingstrips te gaan werken. Dat leidde tot de succesvolle ontwikkeling van de eerste taperingstrips, waarmee aan de oorspronkelijke doelstellingen van het project was voldaan. In 2016 werd project Tapering door Cinderella afgesloten en overgedragen aan het User Research Centrum.

adminOver het project